KONTAKT

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok     15:00-23:00
Utorok         15:00-23:00
Streda         15:00-23:00
Štvrtok        15:00-23:00
Piatok          15:00-00:00
Sobota         15:00-00:00
Nedeľa         15:00-23:00

KDE NÁS NÁJDETE?
Štefánikova 26, 917 01 Trnava

Obchodné meno: Amnesia Trnava, s. r. o.
IČO: 52 471 691

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu  Trnava oddiel: Sro, vl. č.: 44891/T,

E-mail
amnesiatrnava@gmail.com

Amnesia Trnava s.r.o., Štefánikova 26, 917 01 Trnava, IČO: 52471691